สำนักงาน Stainless Price ตั้งอยู่ที่ โครงการนันธารา ม.3 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 เวลาทำการ 9:00 น.-18:00 น.

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ และ QR Code ของ stainlessprice

โทรศัพท์มือถือ : 098-623-5356 (สายด่วน)

email : stainlessprice@gmail.com