บู๊ทประตู อุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตและติดตั้งให้กับ ประตูบานเปิด ประตูบานสวิง หรือ ประตูบานพับ

บู๊ทประตู

บู๊ทประตูสแตนเลส มีหน้าที่คือนำบานประตูที่ติดตั้งบู๊ทแล้วเคลื่อนที่ไปตามการพับของบู๊ท เช่น ประตูบานเปิด หรือ ประตูบานสวิง ขณะที่เปิด-ปิดประตู ตำแหน่งของบานประตูจะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยบู๊ทประตู

บู๊ทประตูบานเปิด

บู๊ทประตูบานเปิดด้านใน

ติดตั้งใช้งานบู๊ทประตูบานเปิด

บู๊ทประตูสแตนเลส ขนาด 1.2 นิ้ว

ส่วนประตูบานพับ บู๊ทประตูสแตนเลส จะทำหน้าที่ คือนำบาน ประตูสแตนเลส แต่ละพับมาประกอบกันและรวมขึ้นเป็นประตูพับ

ติดตั้งใช้งานบู๊ทประตูบานพับ

ขณะที่เราใช้งานประตูบานพับเช่นการเปิด-ปิดประตู เราจะต้องพับบานประตู การที่บานประตูเคลื่อนที่และพับได้ก็เพราะการทำงานของ บู๊ทประตู นั้นเอง

บู๊ทประตูบานพับ

บู๊ทประตูบานพับสแตนเลส

บู๊ทประตูเล็กในบานใหญ่

ติดตั้งใช้งานบู๊ทประตูเล็กในบานใหญ่

ข้อดีของ บู๊ทประตูสแตนเลส
คือ บู๊ทประตูจะไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานก็จะยาวนานกว่าบู๊ทประตูเหล็ก การใช้งานบู๊ทประตูสแตนเลสจะสะดวก กว่าก็เพราะพื้นผิวสแตนเลสมีความเรียบทำให้เวลาเปิด-ปิดประตูจะลื่นกว่าใช้บู๊ทประตูเหล็ก

บู๊ทสแตนเลส ขนาด 1.5 นิ้ว

ขนาดบู๊ทสแตนเลส

บู๊ทประตูสแตนเลส มีขนาดให้เลือกใช้งานดังนี้ บู๊ทประตูขนาด 3/4″ นิ้ว (6 หุน) บู๊ทประตูขนาด 1″ นิ้ว บู๊ทประตูขนาด 1″ 1/4นิ้ว (1.2 นิ้ว) บู๊ทประตูขนาด 1″ 1/2นิ้ว (1.5นิ้ว) บู๊ทประตูขนาด 2″ นิ้ว

บู๊ทสแตนเลส 6 หุน

บู๊ทประตู 6 หุน

บู๊ทประตูสแตนเลส 6 หุน

บู๊ทสแตนเลส 1 นิ้ว

บู๊ทประตูสแตนเลส 1 นิ้ว

บู๊ทสแตนเลส 1.2 นิ้ว

บู๊ทสแตนเลส 1.5 นิ้ว

บู๊ทประตูขนาดต่างๆ

บู๊ทสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว

บู๊ทสแตนเลส 2 นิ้ว

การดูแลรักษา บู๊ทประตู
บู๊ทประตูซึ่งถูกติดตั้งใช้งานให้กับประตูรั้ว จะอยู่ภายนอกอาคารต้อง ตากแดด ตากฝนในระยะเวลานานๆ การที่จะยืดอายุการใช้งานให้ได้ยาวนานขึ้นนั้นต้องดูแลรักษา ซึ่งการดูแลรักษาบู๊ทประตูรั้วทำได้ง่ายมาก

เพียงแค่ฉีดน้ำมันอเนกประสงค์เข้าไปที่รู ที่อยู่ข้างๆ บู๊ทประตู น้ำมันอเนกประสงค์ จะทำให้บู๊ทประตูทำงานได้ลื่นขึ้น ลดเสียงดังในขณะที่เปิด-ปิดใช้งานบานประตู

บู๊ทประตูสแตนเลส 304

ขนาดบู๊ทประตูสแตนเลส

ติดต่อ stainlessprice
LINE stainlessprice