ล้อร่องฉาก เป็นล้อประตูรั้วอีกชนิดที่นิยมติดตั้งใช้งานให้กับประตูรั้วหน้าบ้าน โดยปกติทั่วไป ล้อประตูรั้ว จะแบ่งตามประเภทของร่องล้อ มี 2 ชนิดคือ ล้อร่องฉาก ล้อร่องกลม ส่วน ล้อร่องวี ในปัจจุบันได้ถูกลดความนิยมการใช้งานลงไป ส่วนใหญ่จะนิยมหันมาใช้ ล้อร่องฉาก แทน ล้อร่องวี

ล้อร่องฉาก

เปรียบเทียบล้อร่องกลมกับล้อร่องฉาก

ด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เรามาทำความรู้จักกับ ล้อประตูรั้วร่องฉาก กันให้ละเอียดดีกว่าว่าการใช้งานกับประตูรั้วเป็นอย่างไร วิ่งบนรางแบบไหน ลูกล้อมีกี่ขนาด ผลิตจากวัสดุอะไร และมีวิธีการดูแลรักษาต้องทำอย่างไรบ้าง

ชุดล้อประตูรั้วร่องฉาก

ล้อประตูร่องฉาก

ล้อร่องฉาก หรือ ล้อร่องวี เดิม เป็นล้อสำหรับติดตั้งใช้งานให้กับประตูรั้ว ที่เรียกว่า ล้อร่องฉาก นั้น เรียกตามลักษณะการใช้งานของร่องล้อ คือล้อสามารถวิ่งอยู่บนฉากคว่ำที่เตรียมไว้ สำหรับทำเป็นรางประตูรั้วได้เลย โดยที่ไม่ต้องเชื่อมเพลากลมทับฉากอีกทีนึง จึงทำให้ประหยัดเวลาในการวางรางประตูรั้ว และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อเพลากลมมาใช้งานอีกด้วย

ล้อร่องฉากวิ่งอยู่บนฉากคว่ำ

ล้อร่องฉาก ผลิตจากวัสดุอะไร ล้อร่องฉากที่ใช้งานสำหรับประตูรั้วผลิตจากวัสดุที่เป็นโลหะเพราะต้องการความแข็งแรง หน้าที่หลักของล้อประตูรั้วคือต้องแบกรับน้ำหนักของประตูรั้วไว้ทั้งบาน ส่วนใหญ่โลหะที่นำมาผลิต ล้อประตูรั้วร่องฉาก คือ สแตนเลส และ เหล็ก ในที่นี้จะขอกล่าวถึงล้อประตูรั้วร่องฉากที่ผลิตจากสแตนเลส เพราะหากมองถึงความคุ้มค่าสำหรับการเลือกใช้งาน สแตนเลสมีคุณสมบัติที่ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่าล้อประตูรั้วเหล็ก

ล้อประตูรั้วสแตนเลสร่องฉาก

ล้อร่องฉาก มีกี่ขนาด ลูกล้อประตูรั้วร่องฉาก มีอยู่ด้วยกัน 2 ขนาดคือขนาด 3″นิ้ว และขนาด 4″นิ้ว (เรียกตามขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ)

ลูกล้อร่องฉาก ขนาด 4นิ้ว กับ 3 นิ้ว

ล้อร่องฉาก ที่ใช้งานกับประตูรั้วมีให้เลือกใช้งานกี่แบบ ล้อร่องฉาก มี 2 แบบ คือ ชุดล้อเดี่ยวร่องฉาก และ ชุดล้อคู่ร่องฉาก

ชุดล้อเดี่ยวร่องฉาก ในชุดประกอบไปด้วย 1) เลื้อล้อเดี่ยวสแตนเลส 2) น็อตสแตนเลสขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 3) ลูกล้อสแตนเลส ร่องฉากขนาด 3″นิ้ว จำนวน 1 ล้อ

ชุดล้อเดี่ยว ร่องฉาก 3 นิ้ว

ชุดล้อเดี่ยวสแตนเลส ร่องฉาก 3 นิ้ว

การใช้งาน ชุดล้อเดี่ยวร่องฉาก เหมาะสำหรับประตูรั้วที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่นประตูรั้วที่มีความกว้างไม่เกิน 3 เมตร ความสูงของประตูรั้วไม่เกิน 1.8 เมตร สามารถใช้งาน ชุดล้อเดี่ยวร่องฉากได้ ประตูรั้ว 1 บาน ใช้ชุดล้อเดี่ยว จำนวน 2 ชุด

ชุดล้อเดี่ยว ร่องฉาก ขายาว

ชุดล้อเดี่ยว 3 นิ้ว ร่องฉาก ขายาว

ชุดล้อเดี่ยว 3 นิ้ว ร่องฉาก วิ่งบนฉาก

ชุดล้อเดี่ยว ร่องฉาก แบบเสื้อเต็ม

ชุดล้อเดี่ยว ร่องฉาก แบบเสื้อเต็ม วิ่งบนฉาก

ล้อร่องฉากสแตนเลส

ชุดล้อคู่ร่องฉากขนาด 3″นิ้ว ในชุดประกอบไปด้วย 1) เลื้อล้อคู่สแตนเลส 2) น็อตสแตนเลส ขนาด1/2 นิ้ว จำนวน 3 ตัว 3) ลูกล้อสแตนเลส ร่องฉากขนาด 3″นิ้ว จำนวน 2 ล้อ

การใช้งาน ชุดล้อคู่ร่องฉากขนาด 3″นิ้ว เหมาะสำหรับประตูรั้วบ้านพักอาศัยทั่วไป ขนาดมาตรฐาน มีความกว้างของบานประตูรั้วไม่เกิน 6 เมตร ความสูงของประตูรั้วไม่เกิน 2 เมตร ประตูรั้ว 1 บาน ใช้ชุดล้อคู่ร่องฉากขนาด 3″นิ้ว จำนวน 2 ชุด

ชุดล้อคู่สแตนเลส ร่องฉาก 3 นิ้ว แบบขายาว

ชุดล้อคู่สแตนเลส ร่องฉาก 3 นิ้ว แบบขายาว วิ่งบนฉาก

ล้อประตูรั้วร่องฉากขนาด 3นิ้ว และ 4นิ้ว

ชุดล้อคู่ร่องฉากขนาด 4″นิ้ว ในชุดประกอบไปด้วย 1) เลื้อล้อคู่สแตนเลส 2) น็อตสแตนเลส ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 3 ตัว 3) ลูกล้อสแตนเลส ร่องฉากขนาด 4″นิ้ว จำนวน 2 ล้อ

ชุดล้อคู่ร่องฉาก ขนาด 4" นิ้ว

การใช้งาน ชุดล้อคู่ร่องฉาก ขนาด 4″นิ้ว เหมาะสำหรับประตูรั้วบ้านพักอาศัยที่มีขนาดใหญ่ หรือ ประตูรั้วโรงงาน มีความกว้างของบานประตูรั้วเกิน 6 เมตรขึ้นไป ความสูงของประตูรั้วเกิน 2 เมตรขึ้นไป ประตูรั้ว 1 บาน ใช้ชุดล้อคู่ร่องฉากขนาด 4″นิ้ว จำนวน 2 ชุด

หรือถ้าหากประตูรั้วมีความกว้างมาก ก็ควรใส่ชุดล้อเพิ่มเพื่อช่วยรับน้ำหนักประตูรั้วตรงกลางบานอีก 1 ชุด เท่ากับว่า ประตูรั้วบานใหญ่นี้จะมีชุดล้อ จำนวน 3 ชุด ตำแหน่งติดตั้งคือ ซ้าย กลาง ขวา ของบานประตูรั้ว และมีจำนวนลูกล้อประตูรั้วเท่ากับ 6 ลูก เพื่อรองรับน้ำหนักประตูรั้วไว้สำหรับวิ่งบนราง

ล้อประตูสแตนเลสร่องฉาก

จุดเด่นของล้อสแตนเลสร่องฉาก คือสามารถทำรางประตูรั้วได้ง่ายเพียงแค่นำฉากเหล็ก หรือ ฉากสแตนเลส มาคว่ำให้ด้านแหลมอยู่ด้านบนสำหรับให้ร่องล้อประตูรั้ววิ่ง เพียงแค่นี้ก็ได้รางสำหรับทำประตูรั้ว ซึ่งแตกต่างกับ ล้อสแตนเลสร่องกลม ที่ต้องนำเพลากลมมาเชื่อมติดกับด้านบนของฉากก่อนที่จะนำไปใช้งาน

ล้อประตูร่องฉากวิ่งบนฉากคว่ำ

อายุการใช้งานของ ล้อสแตนเลสร่องฉาก ล้อถูกผลิตขึ้นจากสแตนเลส เกรด304 เป็นสแตนเลสที่ใช้สำหรับงานภายนอกอาคาร สามารถตากแดด ตากฝนได้โดยไม่เป็นสนิม สามารถใช้งานได้ทนทานกว่าล้อประตูรั้วที่ผลิตจากเหล็ก

ล้อร่องกลมวิ่งบนเพลากลมล้อร่องฉากวิ่งบนฉาก

การติดตั้งใช้งานชุดล้อสแตนเลสร่องฉากให้กับประตูรั้ว สามารถนำไปเชื่อมติดตั้งใช้งานให้กับ ประตูรั้วสแตนเลส ได้เลย หากเป็นประตูรั้วเหล็ก แต่อยากติดตั้งใช้งานชุดล้อประตูสแตนเลส ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน โดยใช้เครื่องเชื่อมเหล็กทั่วๆไปเชื่อมชุดล้อสแตนเลสให้ติดกับกรอบประตูรั้วเหล็ก แต่เพียงแค่เปลี่ยนลวดเชื่อมเหล็กให้เป็นลวดเชื่อมสแตนเลส

ก็สามารถเชื่อมชุดล้อสแตนเลสให้ติดกรอบประตูรั้วเหล็กได้เช่นกัน เพียงแค่นี้เราก็จะได้ประตูรั้วเหล็กที่มีชุดล้อสแตนเลสใช้งานเพื่อความคงทนและเพิ่มอายุการใช้งานประตูรั้วได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ชุดล้อสแตนเลสร่องฉาก

ติดต่อ stainlessprice
LINE stainlessprice