บ้านที่มีปัญหากับเรื่องเนื้อที่เก็บประตูรั้วไม่พอ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะสามารถติดตั้งประตูรั้ว บานซ้อนให้กับบ้านได้แม้เนื้อที่เก็บประตูรั้วไม่พอ ประตูรั้วสแตนเลส บานซ้อน คือประตูรั้วที่มีตั้งแต่ 2 บานขึ้นไปวางซ้อนกันในทางแนวนอน ล้อของประตูแต่ละบานจะเป็นอิสระจากกัน จะวิ่งบนรางที่วางไว้ให้ในแต่ละบาน ทำไมต้องใช้ประตูรั้ว บานซ้อน ยกตัวอย่างประตูรั้วบ้านลูกค้าบานนี้ หน้าบ้านกว้าง 9 เมตร แต่มีพื้นที่ว่างที่จะเก็บประตูเพียง 5 เมตร จึงไม่สามารถทำประตูรั้วแบบเลื่อนบานเดียวได้ จึงต้องติดตั้งเป็นประตูรั้ว บานซ้อน แบ่งประตูรั้วออกเป็นบานละ 4.5 เมตร

การใช้งาน ประตูรั้ว บานซ้อน ก็เหมือนกับประตูรั้วบานเลื่อนทั่วไป เมื่อเราจะเปิดประตูรั้ว บานประตูทั้ง 2 บานจะวิ่งไปเก็บในที่เก็บประตูแต่จะซ้อนกันอยู่ กลับกัน ถ้าเราจะปิดประตูรั้ว บานประตูบานแรกดึงอีกบานให้ออกมาจนประตูรั้วปิดสนิท ประตูรั้วแบบนี้สามารถติดตั้งชุดควบคุมประตูแบบรีโมทได้ด้วย รูปแบบประตูสแตนเลสบานนี้ ใช้อลูมิเนียมลายไม้สักทอง 3 แผ่น ติดสลับกับสแตนเลสขนาด 6 หุน 1 เส้น ทั่วทั้งบาน มีเจาะประตูเล็กขนาด 90 ซม. สำหรับเดินเข้าออก สำหรับบ้านที่มีปัญหาเรื่องที่เก็บประตูรั้ว ประตูรั้ว บานซ้อน เป็นอีก 1 ทางเลือกสำหรับการติดตั้งประตูรั้วให้กับบ้านคุณ

ประตูรั้วสแตนเลส บานซ้อน

บานประตูรั้วจะซ้อนกัน

เจาะประตูเล็กสำหรับเข้าออก

เจาะประตูเล็กสำหรับเข้าออก

อลูมิเนียมลายไม้สักทอง 3 แผ่น ติดสลับกับสแตนเลส 1 เส้น

อลูมิเนียมลายไม้สักทอง 3 แผ่น ติดสลับกับสแตนเลส 1 เส้น

ขอบพระคุณท่านเจ้าของบ้าน
LINE stainlessprice