เป็น ประตูรั้วสแตนเลส แบบเปิดตรงกลาง พับเก็บด้านข้างเหมาะสำหรับเป็น ประตูรั้วบ้านทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม เปิดปิดสะดวกไม่ต้องก้มๆเงยๆ เหมือนประตูรั้วแบบเดิม มี ล้อประตูรั้วสแตนเลส วิ่งอยู่บนราง ช่วยในการเปิดปิดประตู สามารถทำประตูเล็กในบานประตูใหญ่ได้ สำหรับเดินเข้าออกได้ ไม่ต้องเปิดประตูทั้งหมด

ประตูรั้วสแตนเลสแบบบานพับ

มีล้อสแตนเลสช่วยในการเปิดปิด

ประตูเล็กสำหรับเดินเข้าออก

มีประตูเล็กอยู่ในบานประตูรั้ว

ประตูเล็กในบานใหญ่

พับเก็บด้านข้าง

พับเก็บประตูด้านข้าง

เปิดปิดประตูรั้วสะดวก

เปิด-ปิด ประตูรั้วสะดวก

เหมาะสำหรับ บ้านทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม

ขอบพระคุณท่านเจ้าของบ้าน
LINE stainlessprice